Stillingsannonse

Annonsering etter ny daglig leder

Hå Rekneskapslag SA fører regnskap for ca 840 kunder. Vi har flest kunder fra landbruket, og vi fører regnskap for andre næringsdrivende og flere større aksjeselskaper.

Laget har 22 ansatte. Vi holder i dag til i nyoppusset lokale på Nærbø.

Våre ambisjoner er å være en foretrukken leverandør av regnskapstjenester for bonden og andre næringsdrivende i vår region. Vi vil være en attraktiv og pålitelig leverandør i mange år fremover. Til sammen har laget over 100 års historisk drift i regnskapsbransjen.

Vi ser etter deg som er initiativrik og som liker å jobbe med mennesker. Du vil få ansvaret for å lede og støtte faglig dyktige og engasjerte regnskapsmedarbeidere, sørge for et godt arbeidsmiljø, bidra til at forholdene legges til rette for høy kompetanse i selskapet og at vi som lag når våre mål.
Vi er nå på jakt etter ny

DAGLIG LEDER

Stillingen er fast 100 %
Med på laget trenger vi deg som er:
– Engasjert, tydelig og involverende som leder
– Strukturert og handlekraftig

– Positiv og klarer å få med dine kollegaer og samarbeidspartnere

– Opptatt av å skape resultater gjennom teamarbeid

 

Sentrale arbeidsoppgaver:
– Overordnet ansvar for regnskap, økonomi og personell

– Rapportering til styret

– Sikre god intern kontroll, se til at frister satt internt og av offentlige myndigheter
overholdes

– delta i utvikling av selskapets strategier, og oppfølging av strategiske mål

– organisatorisk og teknologisk utvikling

– kundemøter og annet relasjonsarbeid

– noe kundearbeid må påregnes
Ønskede kvalifikasjoner:

– Erfaring fra regnskapsbyrå

– Ledererfaringer, og kan vise til gode oppnådde resultater

– Sterke kommunikasjonsevner

– Kjennskap til landbruksnæringen
Krav til utdanning: autorisert regnskapsfører

 

 

Vi kan tilby:

– et lag med motiverte ansatte, stor takhøyde, en inkluderende og raus arbeidsplass

– store påvirkningsmuligheter i en solid bedrift som tenker fremover

– gode vilkår og ordna arbeidsforhold

– vi er organiserte i NHO/Negotia, med tjenestepensjonsordning og AFP
Nærmere opplysninger får du ved å ta kontakt med styreleder, Ole Magnar Undheim,

på telefon 916 18 795.
Søknad sendes senest til e-post: gr@grl.no
Hå Rekneskapslag SA

Telefon: 51 79 97 50, www.hgrl.no