Hopp til innholdet

Styret


Leiar Åsbjørn Høyland 90944532

Nestleiar Paul Aniksdal 41688693

Styremedlem Miriam Sør-Reime

Styremedlem Hanne Elise Lindal

1.vara Hans Aanestad

2.vara Sigmund Rangen

Leder valgkomiteen Tonje Nærland Kloster

Ansattes representant: Silje Versland Nærland