Hopp til innholdet

Nøkkeltall 2015

Statistikkheftet Nøkkeltall 2015 er nå tilgjengelig for nedlastning. Nøkkeltall-heftet er en samling av driftsanalyser gjort av regnskapsførere på Jæren og Dalane. Den viser hvor stort dekningsbidrag hver enkelt produksjon gir. Den inneholder også informasjon om oppnådde priser, maskinkostnader og lignende.

Nøkkeltallene vil gi deg som gårdbruker noen måltall til å sammenligne ditt økonomiske resultat opp mot. Du kan sette dine tall opp mot statistikken og sette deg mål for neste år.

Ønsker du å få utarbeidet en driftsanalyse slik du kan sammenligne dine tall med statistikken for Jæren og Dalane? Ta kontakt med Hå Rekneskapslag via telefon 51 79 36 60 eller e-post haa@hgrl.no

Last ned nøkkeltall-heftet for 2015 ved å trykke på Nøkkeltal 2015.