Nøkkeltall 2016 er her!

Nå er nøkkeltallene for heftet 2016 tilgjengelig! Analysen viser hva dekningsbidraget (DB) de enkelte produksjonene klarer å oppnå. Dekningsbidraget skal dekke de faste kostnadene, arbeidsvederlag og kapitalkostnader. I heftet kan du se endringen i nøkkeltall fra 2016 til 2012, samt i årets utgave er det laget tre grafer som henholdvis viser prosentvis endring i dekningsbidrag for hver produksjon de siste 5 årene, dekningsbidrag per dekar i de ulike jordbaserte produksjonene, og endring i dekningsbidrag etter gagnslam i saueproduksjonen.

Det vil være mulig å hente heftet på kontorene i slutten av denne uken (uke 44).

Trykk på her eller på bildet for å laste ned nøkkeltallheftet.

Nøkkeltall 2015

Statistikkheftet Nøkkeltall 2015 er nå tilgjengelig for nedlastning. Nøkkeltall-heftet er en samling av driftsanalyser gjort av regnskapsførere på Jæren og Dalane. Den viser hvor stort dekningsbidrag hver enkelt produksjon gir. Den inneholder også informasjon om oppnådde priser, maskinkostnader og lignende.

Nøkkeltallene vil gi deg som gårdbruker noen måltall til å sammenligne ditt økonomiske resultat opp mot. Du kan sette dine tall opp mot statistikken og sette deg mål for neste år.

Ønsker du å få utarbeidet en driftsanalyse slik du kan sammenligne dine tall med statistikken for Jæren og Dalane? Ta kontakt med Hå Rekneskapslag via telefon 51 79 36 60 eller e-post haa@hgrl.no

Last ned nøkkeltall-heftet for 2015 ved å trykke på Nøkkeltal 2015.

 

Hvor mye koster egentlig grovfôret?

Å finne et nøyaktig svar på hva grovfôret koster når det ligger foran kua er en krevende utfordring. Asbjørn Voll og Per Herikstad har sammen med Tine Rådgivning gått løs på denne utfordringen, og finregnet på grovfôrkostnaden til to av våre storfeprodusenter. I Norsk Landbruk ble det publisert en artikkelserie om denne prosessen og hvilke svar som kom frem i analysene.

Den ene analysen handler om Olaf Varhaug som driver foring med fullfôrvogn. Du kan lese om hans analyse ved å trykke her.

I den andre artikkelen kan du lese om Martin Mæland som har et opplegg med tårnsiloer, rundballer og Feed Robot. Du kan lese hele artikkelen ved å trykke her.

Artiklene er skrevet av Sjur Håland.

Ny nettside og oppdatert logo

Som en del av fusjonen med Nærbø Rekneskapslag SA har vi nå fått oss ny grafisk profil med ny logo og ny nettside. Vi er veldig fornøyd med den nye logoen. Vi ber om forståelse hvis det oppstår tekniske feil på den nye nettsiden de første tiden.

Fremover vil du kunne få brev med vår nye logo på. På baksiden av konvolutten vil det stå adressen på hvilket kontor som har sendt brevet, og du kan dermed kjappere få kontakt med saksbehandleren som har sendt brevet ved å ta kontakt direkte med dette kontoret.

logo-haa-liten

50 år

Da vi i år feirer 50 år har vi fått laget en kopp og et hefte som vi ønsker å dele med våre kunder. Kom innom og få ditt eksemplar!

Fusjon

Etter avholdt årsmøte 25.02.2016 i Hå Rekneskapslag SA og Nærbø Rekneskapslag SA, har medlemmene bestemt at de to samvirkeforetakene skal fusjonere med effekt fra 1.1.2016. Det nye foretaket vil ha navnet Hå Rekneskapslag SA. Det blir ikke noen vesentlige endringer for kunder – vi kommer tilbake med mer informasjon.