VELKOMMEN TIL HÅ REKNESKAPSLAG SA

«Ditt lokale regnskapskontor»


 

Me rekne ilag!

23 ansatte holder til på Nærbø i Jadarveien 26B. Vi er stolte av nytt lokal, der alle er velkommen. Ca 900 små om mellomstore rengskap behandles. Vi har mange års erfaring og tilsammen har vi kompetanse innen bokføring, lønn, budsjett, analyser, nyetablering, eierskifte, årsoppgjer og digitale løsninger.