Hopp til innholdet

Leie inn entreprenør eller gjødsle selv?

  • av

I denne artikkelen møter du først to bønder; Rune Haugland og Alf Siqveland. Haugland har valgt å kjøre en strategi der han leier inn entreprenører til å gjøre mesteparten av gjødslingen. I motsetning til Haugland har Siqveland valgt å kjøre ut alt av sitt husdyrgjødsel med en eldre Doff X 5 på seks kubikk.

På siste side (side fire) i artikkelen kan du lese en vurdering av disse to strategiene, utarbeidet av to av våre regnskapsførere. Hva er kostnadene ved å leie entreprenører og ved å eie driftsmidler til å gjøre jobben selv? Hva sparer man med å velge den ene metoden over den andre? Du kan lese om dette i artikkelen som ble publisert i Norsk Landbruk ved å trykke her.